— P Ř E D N Á Š K Y —

                   podrobné informace najdete v záhlaví v sekci přednášky


12 let připravuji a pořádám přednášky o Praze

Od 30. 1. 2020 začal DALŠÍ cyklus OSMI dvouhodinových přednášek

PRAŽSKÉ DOMY VYPRÁVĚJÍ

kde - velký sál KD Krakov, Praha 8

jedna přednáška stojí 80,- korun 

Celý cyklus 8 dvouhodinových přednášek stojí 400,- korun— V Y C H Á Z K Y —

                                    podrobné informace najdete v záhlaví v sekci vycházky 


Již dvanáctým rokem navazují na mé přednášky také 

                  V Y C H Á Z K Y

vycházka stojí 50,- korun

jak se můžete přihlásit a další podrobnosti naleznete

v sekci KONTAKTY a VYCHÁZKY